Обавештење о јавној одбрани докторске дисертације

Кандидат Милица Филиповић браниће докторску дисертацију под називом: „Релације морфолошких карактеристика, базичне и специјалне моторике код ученика и ученица различитих узрасних категорија“.

Одбрана ће се обавити пред надлежном комисијом на Факултету за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Лепосавићу, дана 31.03.2021. године (среда) са почетком у 13,00 часова.

Leave a Reply