Обавештење

Обавештавају се кандидати који су конкурисали за упис на мастер академске студије, оба студијска програма, за школску 2020/21 годину, а стекли су право на упис (Јединствена ранг листа), да ће се упис обавити 27.10. и 28.10.2020. године, у радно време.

          Кандидати су, приликом уписа у обавези да приложе:

  • комплет докумената за упис (купује се у скриптарници Факултета);
  • 2 фотографије формата за индекс;
  • доказ о уплати 2000,00 динара на име уписа (за студенте који се финансирају из буџета РС);
  • самофинансирајући студенти ће на настави бити обавештени око динамике плаћања школарине, а упис се не плаћа;
  • доказ о 199,00 динара на име осигурања (буџетско и самофинансирање);

                                                                              Служба за правне, кадровске и административне послове

Leave a Reply