О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се кандидати који су полагали пријемни испит на неком од државних сродних факултета у Републици Србији, у првом конкурсном року за упис у школску 2018/19 годину, да ће се на Факултету за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Лепосавићу, признати резултати пријемног испита, те нису у обавези да поново полажу.
Кандидати треба да приложе доказ о резултатима пријемног испита.

Служба за опште и правне послове

Leave a Reply