Библиотека

Библиотека ради на пословима сређивања и одржавања библиотечког материјала, упућује кориснике ка информационим изворима, води евиденцију о издатим публикацијама и друге послове.

 

 

БИБЛИОТЕКАР:
Татјана Јелић

e-mail: dif.biblioteka@pr.ac.rs