Извештај комисије о кандидатима пријављеним на Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног асистента за ужу научну област Индивидуални спортови са аналитиком и дијагностиком

Прочитај више

Извештај комисије о кандидатима пријављеним на Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног асистента са докторатом за ужу научну област Индивидуални спортови са аналитиком и дијагностиком

Прочитај више

Извештај комисије о кандидатима пријављеним на Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног асистента са докторатом за ужу научну област Индивидуални спортови са аналитиком и дијагностиком са пуним радним временом

Прочитај више

Извештај комисије о кандидатима пријављеним на Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног асистента са докторатом за ужу научну област Спортске игре са пуним радним временом

Прочитај више

Извештај комисије о кандидатима пријављеним на Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног асистента са докторатом за ужу научну област Медицинске науке у физичком васпитању и спорту са пуним радним временом

Прочитај више

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног наставника у звању доцента, за ужу научну област Методика и технологија у физичком васпитању и спорту

 Извештај watch full Power Rangers film
Прочитај више