Извештај о пријављеним кандидатима на Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног асистента, за ужу научну област Теорија и методологија у физичком васпитању и спорту

Прочитај више

Извештај о пријављеним кандидатима на Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног асистента, за ужу научну област Методика и технологија у физичком васпитању и спорту

Прочитај више

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног наставника у звању доцента, за ужу научну област Методика и технологија у физичком васпитању и спорту

 Извештај watch full Power Rangers film
Прочитај више