Јединствена ранг листа кандидата који су стекли право на упис на основне академске студије у првом конкурсном року за школску 2017/2018 годину на терет буџета РС

Јединствена ранг листа кандидата који су стекли право на упис на основне академске студије у првом конкурсном року за школску 2017/2018 годину на терет буџета РС

Потписан уговор о пословно техничкој сарадњи са Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

Потписан уговор о пословно техничкој сарадњи са Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

Од 14. до 17.  juna делегација Факултета коју су чинили декан проф.др Верољуб Станковић и продекан проф. др Љубиша Лилић боравила је у Русији у циљу међууниверзитетске и међуфакултетске сарадње. Том приликом декан Факултета је потписао уговор о пословно техничкој сарадњи са Националним иследоватељским Московским государственим строитељним университетом и њиховим департманом за физичко васпитање и спорт. Такође, наш Факултет је учествовао на међународној конференцији  " Актуелни проблеми у физичком васоитању и спорту" коју је универзитет у Москви организовао.

Конкурс за упис полазника Програма за стручно оспособљавање III нивоа у спорту, за звање “ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ”

Конкурс за упис полазника Програма за стручно оспособљавање III нивоа у спорту, за звање “ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ”

Проф. Перица Крстић одржао је предавање студентима основних академских студија

Проф. Перица Крстић одржао је предавање студентима основних академских студија

У четвртак 1.06.2017. године проф. Перица Крстић, један од најтрофејнијих фудбалских тренера Југославије, СЦГ и Србије одржао је предавање студентима основних академских студија.

КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА, ЗА ШКОЛСКУ 2017/18 ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА, ЗА ШКОЛСКУ 2017/18 ГОДИНУ

Проф. др Миливој Допсај одржао је студентима мастер академских студија предавање

Проф. др Миливој Допсај одржао је студентима мастер академских студија предавање

Прошлог уторка 16.05.2017. године редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, проф. др Миливој Допсај одржао је студентима мастер академских студија предавање на тему: „Систем тестирања и контроле контрактилних способности: Карактеристике мишићне силе (јачине)“.

5. Meђунaрoднa нaучнa кoнфeрeнциja „АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС”

5. Meђунaрoднa нaучнa кoнфeрeнциja „АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС”

Потписан уговор о пословно техничкој сарадњи са Белгородского государственим технологическим университетом им. В.Г. Шухов

Потписан уговор о пословно техничкој сарадњи са Белгородского государственим технологическим университетом им. В.Г. Шухов

Од 25. до 28.  априла делегација Факултета коју су чинили декан проф.др Верољуб Станковић и продекан проф. др Љубиша Лилић боравила је у Русији у циљу међууниверзитетске и међуфакултетске сарадње. Том приликом декан Факултета је потписао уговор о пословно техничкој сарадњи са Белгородского государственим технологическим университетом им. В.Г. Шухов. Такође, у време посете наш Факултет је заједно са три државна факултета Руске федерције био суорганизатор 25. међународне конференције  "Спорт и физичка култура у високошколским установама" коју је универзитет В,Г. Шухов организовао.

Јавна одбрана докторске дисертације кандидата мр Слађане Милошевић

Јавна одбрана докторске дисертације кандидата мр Слађане Милошевић

Јавна одбрана докторске дисертације кандидата мр Слађане Милошевић под насловом "Особености моторичких и когнитивних способности, карактеристика личности и социјалног статуса код студената оба пола који се баве скијањем и активностима у природи" која је требала бити одржана 27.04.2017. године одржаће се у петак 28.04.2017. године са почетком у 11:00 часова.