Информације о упису на факултет

УПИС 2021/22

Факултет за спорт и физичко васпитање врши упис на Oснове Aкадемске студије физичког васпитања и спорта.

Припремна настава

  • од 07-21.06.2021 – пријава кандидата за припремну наставу од 09-14 часова у Служби за наставу и студентска питања или на e-mail: dif.studentska@pr.ac.rs
  • 23.06.2021 у 11 часова у Спортској хали у Лепосавићу – припремна настава:
  • Припремна настава је бесплатна

Пријемни испит

  • Пријава кандидата је од 22-24.06.2021.
  • Полагање пријемног испита је 30.06.2021. у 12 часова

Кандидат је дужан приложити: пријаву на конкурс (образац пријаве добија у Служби за наставу и студентска питања Факултета), сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење и доказ о уплати трошкова пријемног испита, у износу од 5.000,00 динара, на ж.р. Факултета 840-1235666-82 (без модела и позива на број).

Текст конкурса