Извештај комисије о кандидатима пријављеним на Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног асистента са докторатом за ужу научну област Медицинске науке у физичком васпитању и спорту са пуним радним временом

 Извештај

Leave a Reply