Јединствена ранг листа кандидата који су полагали пријемни испит за упис на мастер академске студије – студијски програм Физичко васпитање и спорт и Физичко васпитање, рекреација и здравље, у школској 2018/2019

Кандидати имају право приговора на јединствену ранг листу у року од 48 сати од момента објавлјивања листе. Приговор се може поднети у просторијама Службе за опште и правне послове, у радно време.

МАСТЕР СТУДИЈЕ – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ

 Ранг листа

МАСТЕР СТУДИЈЕ – ФИЗИКО ВАСПИТАЊЕ, РЕКРЕАЦИЈА И ЗДРАВЉЕ

 Ранг листа

Leave a Reply