Консултације

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2020/21

П О Н Е Д Е Љ А К
10.00-11.00
Доц. др Поповић Милош
11.00-12.00
Проф. др Коцић Јадранка
12.00-13.00
Доц. др Илић Игор
13.00-14.00
Проф др Миленковић Веско
14.00-15.00
Доц. др Митић Драгана
15.00-16.00
Проф. др Мекић Бранимир
У Т О Р А К
10.00-11.00
Проф. др  Хаџи Илић Саша
11.00-12.00
Проф. др Алексић Драгана
12.00-13.00
Доц. др Илић Поповић Татјана
13.00-14.00
Проф. др Витошевић Биљана
14.00-15.00
Проф. др Савић Зоран
15.00-16.00
Доц. др Тоскић Лазар
С Р Е Д А
10.00-11.00
Проф. др Каралеић Слађан
11.00-12.00
Проф. др Боли Евагелиа
12.00-13.00
Проф. др Станковић Верољуб
13.00.14.00
Проф. др Тоскић Драган
14.00-15.00
Проф др Стефановић Раде
Ч Е Т В Р Т А К
10.00-11.00
Проф. др Хаџи Видаковић Милош
11.00-12.00
Доц. др Поповић Јасна
13.00-14-00
Проф. др Лилић Љубиша
14.00-15.00
Проф. др Стојановић Топлица

КОНСУЛТАЦИЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ У КАНЦЕЛАРИЈИ ПОРЕД БИБЛИОТЕКЕ.