Консултације

П О Н Е Д Е Љ А К
10.00-11.00
Доц. др Дарко Лакетић
11.00-12.00
Проф. др Драган Тоскић
12.00-13.00
Проф. др Милош Видаковић
13.00-14.00
Проф. др Слађан Каралеић
14.00-15.00
Доц. др Драгана Митић
15.00-16.00
Проф. др Евагелиа Боли
У Т О Р А К
10.00-11.00
Проф. др Веско Миленковић
11.00-12.00
Проф. др Бранимир Мекић
12.00-13.00
Доц. др Драгана Алексић
14.00-15.00
Проф. др Хаџи Саша Илић
14.00-15.00
Проф. др Горан Ранковић
15.00-16.00
Проф. др Топлица Стојановић
С Р Е Д А
10.00-11.00
Доц. др Игор Илић
11.00-12.00
Проф. др Верољуб Станковић
12.00-13.00
Доц. др Татјана Илић Поповић
13.00-14.00
Доц. др Јасна Поповић
14.00-15.00
Проф. др Јадранка Коцић
Ч Е Т В Р Т А К
11.00-12.00
Проф. др Раде Стефановић
12.00-13.00
Проф. др Зоран Савић
13.00-14.00
Проф. др Биљана Витошевић
14.00-15.00
Проф. др Љубиша Лилић

 

Косултације ће се одржавати унаставничкој канцеларији.