Консултације

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2020/21

Распоред консултација на Факултету (сваке друге недеље од 10-15ч.) за наставнике и сараднике који држе само онлајн наставу или уопште нису ангажовани на основном студију. Декан и сви продекани су у обавези да сваке недеље буду на Факултету.

 1. Др Витошевић Биљана, редовни професор

( 30.11; 01.12; 14.12; 15.12; 28.12: 29.12 )

 1. Др Миленковић Веско, редовни професор

( 30.11; 01.12; 14.12; 15.12; 28.12: 29.12 )

 1. Др Мекић Бранимир, редовни професор

( 30.11; 01.12; 14.12; 15.12; 28.12: 29.12 )

 1. Др Каралеић Слађан, редовни професор

( 07.12; 08.12; 21.12; 22.12; 28.12; 29.12 )

 1. Др Коцић Јадранка, редовни професор

( 30.11; 01.12; 14.12; 15.12; 28.12: 29.12 )

 1. Др Стефановић Раде, редовни професор

( 07.12; 08.12; 21.12; 22.12; 28.12; 29.12 )

 1. Др Боли Евагелија, редовни професор

( 30.11; 01.12; 14.12; 15.12; 28.12: 29.12 )

 1. Др Видаковић Милош, ванредни професор

( 07.12; 08.12; 21.12; 22.12; 28.12; 29.12 )

 1. Др Илић Саша, ванредни професор

( 07.12; 08.12; 21.12; 22.12; 28.12; 29.12 )

 1. Др Савић Зоран, ванредни професор

( 30.11; 01.12; 14.12; 15.12; 28.12: 29.12 )

 1. Др Алексић Драгана, ванредни професор

( 30.11; 01.12; 14.12; 15.12; 28.12: 29.12 )

 1. Др Тоскић Лазар, доцент

( 30.11; 01.12; 14.12; 15.12; 28.12: 29.12 )

 1.  Др Поповић Илић Татјана, доцент

( 07.12; 08.12; 21.12; 22.12; 28.12; 29.12 )

 1. Др Илић Игор, доцент

( 07.12; 08.12; 21.12; 22.12; 28.12; 29.12 )

 1. Др Митић Драгана, доцент

( 07.12; 08.12; 21.12; 22.12; 28.12; 29.12 )

 1. Др. Поповић Милош,  доцент

( 07.12; 08.12; 21.12; 22.12; 28.12; 29.12 )

 1.  Др. Поповић Јасна

( 07.12; 08.12; 21.12; 22.12; 28.12; 29.12 )

 1.  Др Антонијевић Соња, асистент

( 30.11; 01.12; 14.12; 15.12; 28.12: 29.12 )

 1.  Др Милошевић Слађана

( 30.11; 01.12; 14.12; 15.12; 28.12: 29.12 )

 1.  Др Стошић Дејан, асистент

( 07.12; 08.12; 21.12; 22.12; 28.12; 29.12 )

 1.  Асс. Милица Филиповић

( 07.12; 08.12; 21.12; 22.12; 28.12; 29.12 )

 1.  Асс. Арсенијевић Раденко

( 30.11; 01.12; 14.12; 15.12; 28.12: 29.12 )

 1. Асс. Станић Ђорђе

( 30.11; 01.12; 14.12; 15.12; 28.12: 29.12 )

 1.  Асс Утвић Никола

( 07.12; 08.12; 21.12; 22.12; 28.12; 29.12 )

 1. Асс. Савић Владимир

( 07.12; 08.12; 21.12; 22.12; 28.12; 29.12 )

 1.  Асс. Филиповић Милица

( 07.12; 08.12; 21.12; 22.12; 28.12; 29.12 )

 1. Асс. Мојсиловић Зоран

( 07.12; 08.12; 21.12; 22.12; 28.12; 29.12 )