Контакт

Доситеја Обрадовића бб, 38218 Лепосавић

телефон: +381 (0)28-84-700

телефон: +381 (0)28-83-701 – Служба за студентска питања

телефон: +381 (0)28-83-771 – Служба за опште и правне послове

телефон: +381 (0)28-83-771 – Референт за мастер студије

веб сајт: www.dif.pr.ac.rs

е-mail: dif@pr.ac.rs