Контрола кондицијског тренинга

Предметни наставник: др Зоран Савић, ванредни професор

Наставни план

Семинарски радови:

Теме за семинарске радове

Испит:

Испитна питања

Наставне јединице: