О факултету

Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Лепосавићу, основан је као Факултет за физичку културу у Приштини („Службени лист САПК“ бр. 28/79), а са радом је почео школске 1979/80 године. Кадровски и материјални потенцијали коришћени су са Смера за физичку културу при Вишој педагошкој школи у Приштини.

Године 2008. Факултет за физичку културу променио је назив у Факултет за спорт и физичко васпитање.

На Факултету за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Лепосавићу, закључно са 01.10.2015. године, дипломирала су 3.353 студента. Вујовић Драган је први студент који је дипломирао на овом Факултету.