Обавештење за упис на мастер 2018-2019

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ОБА СТУДИЈСКА ПРОГРАМА) ЗА ШКОЛСКУ 2018/19 ГОДИНУ

 

Обавештавају се кандидати који су полагали пријемни испит за упис на мастер академске студије, (оба студијска програма), и стекли право на упис на одговарајући студијски програм, да ће се упис обавити у периоду од 29.10. до 31.10.2018. године, у радно време, у просторијама Правне службе.

Кандидати су у обавези да приложе:

– 2 фотографије формата за индекс;
– комплет за упис (који се купује у скриптарници Факултета) и
– доказ о уплати: самофинансирајући студенти прву рату школарине, у износу од 15.000,00 динара, а студенти који се финансирају из буџета 2.000,00 на име уписа, на жиро рачун број: 840-1235666-82;
 

            Сви кандидати који се налазе на Коначној ранг листи испод броја 50. (за студијски програм физичко васпитање и спорт) биће обавештени о условима уписа и преосталим слободним местима након 31.10.2018. године.

                                                                                  ПРАВНА СЛУЖБА

Leave a Reply