Методика програмирања тренинга

Предметни наставник: др Топлица Стојановић, редовни професор

Наставни план

Семинарски радови:

Теме за семинарске радове

Шаблон за семинарски рад

Упутство за навођење литературе и цитата – APA standard

Испит:

Испитна питања

Наставне јединице: