Мастер академске студије, физичко васпитање, рекреација и здравље – планови предмета

Мултиваријантна анализа

Аналитика и дијагностика у физичком васпитању и спорту

Истраживања у примењеној биологији

Физичко васпитање у инклузивној настави

Истраживања у примењеној психологији

Моторички развој деце и омладине

Истраживања у антропомоторици

Правилно понашање за целоживотни активан начин живота

Примењена биомеханика

Кинезитерапија

Предшколски и школски спорт и рекреација

Рекреација особа трећег доба

Спортска рекреација и рехабилитација

Планирање и програмирање у рекреацији

Здравствена физичка активност

Спорт и рекреација особа са инвалидитетом