Мастер академске студије, физичко васпитање, рекреација и здравље – планови предмета