Спорт и рекреација особа са инвалидитетом

Предметни наставник: др Милош Поповић, доћент

Наставни план

Семинарски радови:

Теме за семинарске радове

Испит:

Испитна питања

Наставне јединице: