Програмирање у спортској рекреацији

Предметни наставник: др Јадранка Коцић, редовни професор

Наставни план

Семинарски радови:

Теме за семинарске радове

Шаблон за семинарске радове

Испит:

Испитна питања

Наставне јединице: