Спорт особа са инвалидитетом

Предметни наставник: др Слађан Каралеић, редовни професор

Наставни план

Семинарски радови:

Теме за семинарске радове

Предлог семинарског рада

Испит:

Питања за испит

Колоквијуми:

Питања за колоквијум

Наставне јединице: