Теорија са историјом физичке културе

Предметни наставник: др Верољуб Станковић, редовни професор

Наставни план

 

Семинарски радови:

Упутство за израду семинарског рада

Шаблон за семинарски рад

Теме за семинарске радове

 

Испит:

Питања за усмени део испита

 

Колоквијуми:

Питања за колоквијум