Руководство


ДЕКАН:
др Верољуб Станковић, редовни професор
veroljub.stankovic@pr.ac.rs
   

ПРОДЕКАН ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ:
др Љубиша Лилић, редовни професор
ljubisa.lilic@pr.ac.rs
   

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ:
др Драган Тоскић, редовни професор
dragan.toskic@pr.ac.rs
   
ПРОДЕКАН ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И КВАЛИТЕТ:
др Татјана Поповић – Илић, доцент
tatjana.popovic.ilic@pr.ac.rs
   
ПРОДЕКАН ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД:
др Топлица Стојановић, редовни професор
   

СЕКРЕТАР:
Видосава Арсенијевић, дипломирани правник
dif.pravna@pr.ac.rs