Служба за материјално – финансијско пословање

Служба за финансијско рачуноводствене послове организује вођење рачуноводствених послова, саставља финансијске извештаје, саставља и подноси финансијски план, саставља и подноси периодичне и завршне обрачуне и друге послове.

ШЕФ СЛУЖБЕ:
Горољуб Бојовић,
дипломирани економиста
e-mail: dif.finansijska@pr.ac.rs

   

Весна Савић

Економ – набављач