Служба за материјално – финансијско пословање

Служба за финансијско рачуноводствене послове организује вођење рачуноводствених послова, саставља финансијске извештаје, саставља и подноси финансијски план, саставља и подноси периодичне и завршне обрачуне и друге послове.

 

ШЕФ СЛУЖБЕ:
Горољуб Бојовић,
дипломирани економиста
e-mail: dif.finansijska@pr.ac.rs

 

   

 

 

Златка Столић

Благајник

 

 

   

 

 

Весна Савић

Економ – набављач