Служба за опште и правне послове

Служба за опште и правне послове води евиденцију запослених на Факултету, припрема решења уговоре о раду, води поступке избора наставника и сарданика и друге послове по налогу секретара Факултета.

 

Марија Арсенијевић

Шеф службе

 

   

 

Јелена Миливојевић

Референт за мастер студије

 

   

 

Љиљана Матић

Административно-технички секретар

 

   

 

Весна Томић

Уношење података у рачунару

 

   

 

Сежан Казазић

Компјутерски техничар – оператер система

 

   

 

Иван Вулетић

Портир

 

   

 

Срђан Ђорђевић

Портир

 

   

 

Александар Ђелошевић

Портир

 

   

 

Јасмина Аритоновић

Хигијеничар