Служба за опште и правне послове

Служба за опште и правне послове води евиденцију запослених на Факултету, припрема решења уговоре о раду, води поступке избора наставника и сарданика и друге послове по налогу секретара Факултета.

Марија Арсенијевић

Шеф службе

   

Јелена Миливојевић

Референт за мастер студије

   

Биљана Станојевић

Правни сарадник

   

Љиљана Матић

Административно-технички секретар

   

Сежан Казазић

Компјутерски техничар – оператер система

   

Иван Вулетић

Портир

   

Срђан Ђорђевић

Портир

   

Александар Ђелошевић

Портир

   

Јасмина Аритоновић

Хигијеничар