Спортски оперативни тренер

На Факултету за спорт и физичко васпитањ у Лепосавићу може се стећи сертификат за спортско занимање и звање Спортски оперативни тренер за следеће спортове: кошарка, одбојка, фудбал, рукомет, ватерполо, пливање, синхроно пливање, веслање, атлетика, спортски плес, џудо, карате, бокс, теквондо, тенис, дизање тегова, спортска гимнастика, ритмичка гимнастика, бодибилдинг и др.

На програме стручног оспособљавања и усавршавања за Спортског оперативног тренера, могу бити уписана лица која имају статус полазника, са претходно стеченим најмање средњим образовањем (у трогодишњем или четворогодишњем трајању), која задовоље проверу техничко – тактичког знања у конкретном спорту у коме се полазник усавршава, и приложе лекарско уверење о општој здравственој способности.

Погледајте више информација у документу – Правилник о сталном стручном оспособљавању и усавршавању кадрова у спорту и рекреацији