Основе спортске антропологије

Предметни наставник: др Горан Ранковић, редовни професор

Наставни план

 

Семинарски радови:

Теме за семинарске радове

 

Испит:

Питања за усмени део испита