Служба за наставу и студентска питања

Служба за наставу и студентска питања планира, руководи и организује послове уписа и овере семестра, сачињава распоред предавања, распоред испита, води евиденцију о дипломираним студентима и друге послове по налогу секретара Факултета.

ШЕФ СЛУЖБЕ:
Весна Бојовић

e-mail: dif.studentska@pr.ac.rs

   

Маја Јанковић

референт за студентска питања