Извештај о пријављеним кандидатима на Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног асистента, за ужу научну област Методика и технологија у физичком васпитању и спорту

 Извештај